stis

สัมภาษณ์นักศึกษาก่อนเริ่มฝึกงานที่ 😁 #อายุวัฒน์ ฮอสพิซ แอนด์ รีแฮบ
ความรู้สึก 😊 มาที่นี่ครั้งแรกเป็นอย่างไรกันบ้างนะไปชมกันเลย....