Nipa Garden Hotel

ประกาศสำคัญ 🙂 COVID-19 😷 ชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ภาพและสถานที่เสี่ยงพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ไปใช้บริการ เฉพาะ จ.สุราษฎร์ธานี ไม่ตรงความจริง ตามที่ มีผู้นำภาพและถ้อยคำว่ามีสถานที่เสี่ยง พื...

0 likes0 commentsLINE VOOM