Nipa Garden Hotel

We are open as usual 😊😷 โรงแรมนิภา การ์เด้น เรายังเปิดให้บริการตามปกตินะครับ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 โรงแรมนิภาการ์เด้น เปิดให้บริการตามปกติโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด ...

0 likes0 commentsLINE VOOM