Nipa Garden Hotel

🧑‍🔧1 พฤษภาคม 2561 วันแรงงานแห่งชาติ ▪️รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปีเป็น "วันแรงงานแห่งชาติ" ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2432 ▪️โดยในประเทศยุโรปส่วนมาก ก็กำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันแรงงานเช...

0 likes0 commentsLINE VOOM