โรงสมุดสมุดธรรม

Friends 127

สมุดนักเรียน ราคาถูก

Mixed media feedSee more

FAQSee more

  • Aสามารถทำให้ได้ครับและมีราคาพิเศษให้ด้วยครับ อีกทั้งออกเอกสารให้ด้วยครับ

  • Aเราเข้าใจว่าการสั่งปริมาณมากๆมีผลกับงบประมาณ ยอดเริ่มต้นของเราอยู่ที่ 1000 เล่มเท่านั้น เพื่อให้โรงเรียนเล็กสามารถมี สมุดของโรงเรียน ของท่านได้ โดย 1000 เล่มสามารถแบ่ง ขนาดได้ด้วย

  • A

    ทางเราอาจจะขอมัดจำเล็กน้อยเล่มละ 1-2 บาท เพื่อให้สบายใจทั้งสองฝ่ายครับ
    ไม่ต้องจ่ายสดครับ เรายินดีคุยเรื่องเครดิต รองบประมาณในเทอมนั้นๆได้ครับ
    ถ้าจ่ายสดก็ยินดีคุยราคาพิเศษให้ครับ

Social media

Follow us on social media

Country or region: Thailand