GenYoungActive

Friends 12,427

ข้อมูลบัญชี

บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของท่านและเราให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยความระมัดระวัง หากท่านต้องการทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บและวิธีการที่เราเก็บข้อมูลเหล่านั้น ท่านสามารถศึกษาได้จาก
https://myg.sk/3vW47S5

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ กรุณาปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ เช่น แพทย์ เภสัชกร และพยาบาลเป็นต้น

Country or region: Thailand