• บริษัท แมกมา แทรเวลแอนด์เซอร์วิส จำกัด
  MAGMA TRAVEL & SERVICE CO., LTD.

  ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่: 21/01181
  ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่: 505566017814

  - ให้บริการจำหน่ายทัวร์ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก

  - รับออกแบบและจำหน่ายรายการท่องเที่ยวแบบกรุ๊ปส่วนตัวเดินทางตั้งแต่ 1ท่านขึ้นไปจนถึงกรุ๊ปองค์กรเดินทางเป็นหมู่คณะ

  - บริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศต่าง ๆ อาทิ วีซ่าเชงเก้น วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าจีน (วีซ่าประเภทอื่นหรือประเทศอื่นติดต่อสอบถามก่อนได้)

  - รับจองเรือสำราญเส้นทางทั่วโลก

  - รับจองตั๋วเครื่องบินทั้งแบบตั๋วเดี่ยว และ ตั๋วกรุ๊ปใหญ่คณะมากกว่า 200ท่าน

  - รับหา/จำหน่ายตั๋วเข้าชมสถานที่เพื่อการท่องเที่ยว สันทนาการหรือดูงาน อาทิ บัตรเข้าสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ธีมปาร์คต่างๆ งานกวางเจาเทรดแฟร์ งานเทศกาลหิมะและน้ำแข็ง บัตรคอนเสิร์ต เป็นต้น

  - บริการรถเช่า/รถตู้เช่าพร้อมคนขับ ในไทยและต่างประเทศได้แก่ ญี่ปุ่น เวียดนาม จีน(บางเขตมณฑล)

  - บริการทำประกันการเดินทางในและต่างประเทศ
  >> เป็นหมู่คณะ เริ่มต้นเพียง 59 บาท
  >> เฉพาะบุคคล เริ่มต้นเพียง 249 บาท

  - บริการเช่า Pocket Wifi ใช้งานอินเตอร์เน็ตได้คุ้มกว่า เครื่องเดียวรองรับได้มากถึง 5 อุปกรณ์ ใช้งานทั่วโลก

  ข้อมูลเพิ่มเติม
  เว็บไซต์ของเรา https://www.magmatravel.co

 • บริษัท แมกมา แทรเวลแอนด์เซอร์วิส จำกัด
  ( MAGMA TRAVEL & SERVICE CO.,LTD. )
  ในนาม MAGMA TRAVEL

  **กรณีสอบถามข้อมูล**
  การติดต่อใด ๆ ในทางธุรกิจ ต้องกระทำภายใต้ช่องทางของบริษัทดังต่อไปนี้เท่านั้น
  - เบอร์สายด่วน 081-526-1666
  - Line Official Account คือ @magmatravel
  - Website คือ https://www.magmatravel.co/
  - Facebook คือ https://facebook.com/magmatravel/
  - Instagram คือ https://instagram.com/magmatravel.co/

  **กรณีชำระเงิน**
  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี หากท่านมีการติดต่อซื้อหรือชำระเงินผ่านทางช่องทางอื่นใดนอกเหนือจาก Line Official Account ของบริษัทซึ่งมีแอคเคาท์เดียวคือ @magmatravel เท่านั้น

  หากต้องการติดต่อด้านเอกสารสำคัญทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) บริษัทจะดำเนินการผ่านอีเมลล์ส่วนกลางคือ admin@magmatravel.co เท่านั้น