งานอาสาออนไลน์more

กิจกรรมอาสาออนไลน์ทั้งหมด

เข้าร่วมได้ทุกที่ ทุกเวลา เพียงมีมือถือ พร้อมรับเกียรติบัตร มี ชม. อาสา หลังเข้าร่วมกิจกรรม

บริจาคเพื่อพัฒนาระบบ

ร่วมบริจาคเล็กน้อย และรับเกียรติบัตรฟรี เพื่อสนับสนุนการทำงานและการพัฒนาระบบจิตอาสาออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ

วาดภาพการ์ตูนเพื่อน้อง

วาดภาพการ์ตูนสำหรับทำสมุดภาพระบายสีเพื่อเด็กด้อยโอกาส ตามสถานศึกษา ฯลฯ และโรงเรียนในพื้นที่ชนบท เป็นการสร้างสื่อสำหรับการศึกษา พัฒนาและต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงความรู้ความสามารถ ให้กับเยาวชน

Mixed media feed

Country or region: Thailand