UNCOMMON VOLUNTEER

Friends 20,126

งานอาสาออนไลน์See more

กิจกรรมอาสาออนไลน์ทั้งหมด

เข้าร่วมได้ทุกที่ ทุกเวลา เพียงมีมือถือ พร้อมรับเกียรติบัตร มี ชม. อาสา หลังเข้าร่วมกิจกรรม

บริจาคเพื่อพัฒนาระบบ

ร่วมบริจาคเล็กน้อย และรับเกียรติบัตรฟรี เพื่อสนับสนุนการทำงานและการพัฒนาระบบจิตอาสาออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ

วาดภาพการ์ตูนเพื่อน้อง

วาดภาพการ์ตูนสำหรับทำสมุดภาพระบายสีเพื่อเด็กด้อยโอกาส ตามสถานศึกษา ฯลฯ และโรงเรียนในพื้นที่ชนบท เป็นการสร้างสื่อสำหรับการศึกษา พัฒนาและต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงความรู้ความสามารถ ให้กับเยาวชน

พิมพ์หนังสือให้คนตาบอด

พิมพ์หนังสือทางมือถือ หรือคอมพิวเตอร์ จากนั้นจะส่งมอบให้กับหน่วยงานที่สอดคล้องกับการศึกษาของผู้พิการทางสายตา เพื่อส่งมอบ ให้นำไปจัดทำเป็นอักษรเบลล์เป็นลำดับถัดไป เพื่อให้คนตาบอด สามารถพัฒนาความรู้เพื่อใช้พัฒนาด้านการศึกษาต่อไป

เพ้นท์จิ๊กซอว์เพื่อน้อง

เพ้นท์จิ๊กซอว์เพื่อการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ในการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาส ตามสถานศึกษา ฯลฯ และโรงเรียนในพื้นที่ชนบท เป็นการสร้างสื่อสำหรับการศึกษาและพัฒนาและต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงความรู้ความสาสมารถ ให้กับเยาวชน

ทำคลิป Tik Tok ประชาสัมพันธ์

ใช้เพียงมือถือ หรืออุปกรณ์ที่ตนเองถนัด ถ่ายทำ ตัดต่อ ลงติ๊กต๊อก (เเอคเคาต์ตัวเอง)

Mixed media feed

Country or region: Thailand