2203bkk

2203bkk

@2203bkkFriends 438

Timeline

แก้วที่ผลิตขึ้นมาเพื่อคราฟท์เบียร์โดยเฉพาะ โดยแบ่งเป็นสี่ประเภท จะเริ่มให้บริการที่ร้านเราตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายนเป็นต้นไป
See More
Top