สภากายภาพบำบัด

สภากายภาพบำบัด ขอแสดงความยินดีกับ คุณเรณู ภาวะดี นักกายภาพบำบัดชำนาญการ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น รับรางวัลประชาบดี ประเภท บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๕ จาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังค...

1 like0 commentsLINE VOOM