👉สินค้าใหม่ 🌟ชาไต้หวันต้นตำหรับราคา 4,000/กล่อง ตัวอย่าง 200.-/ถุง 👉ชาไต้หวัน ราคา 6,000/กล่อง ตัวอย่าง 150.-/ถุง 👉ชาไต้หวันซองแดง ราคา 3,800/กล่อง ตัวอย่าง 95.-/ถุง (250กรัม) 👉ชาแดง ราคา 6,000/กล่อง ตัวอย่าง 150.-/ถุง 👉ชาเขียว ราคา 7,000/กล่อง ตัวอย่าง 175.-/ถุง 👉กาแฟโบราณ 5,600/กล่อง ตัวอย่าง 140.-/ถุง