Ten Dining

ถึงสงกรานต์จะผ่านไป 💦แต่ที่ Sushi Roku ยังมีโปรโมชั่นสุดฮอต 🔥🔥 ให้คุณชวนเพื่อน และครอบครัวมาฉลอง ในเดือนปีใหม่ไทยนี้🎌 🍣 Sushi Hot Deal Up To 40% OFF กับเมนูมากุโร่ Akami, Chutoro, Otoro ก...

1 like0 commentsLINE VOOM