Somapanawamin School

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 จัดขึ้นในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสมพงศ์ . เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา ...

2 likes0 commentsLINE VOOM