Somapanawamin School

ทดสอบเสริมปัญญา และสอบ TEDET . นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 (ที่สมัครทดสอบ) โครงการทดสอบความรู้วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาไทย และโครงการประเมินพัฒนาและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ และวิทย...

0 likes0 commentsLINE VOOM