CMYK On Tshirt

Friends 615
  • ร้านสกรีน/พิมพ์เสื้อ
  • Thu 09:30 - 18:30
  • หยุดวันอาทิตย์
  • 0824145662
  • http://www.cmykongarment.com
  • 10330 Bangkok Metropolis 24 ห้อง J17 ยูเซ็นเตอร์ ถ.จุฬาฯ 42 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 24 ห้อง J17 ยูเซ็นเตอร์ ถ.จุฬาฯ 42 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน

CMYK On Tshirtmore

รับบริการงานพิมพ์ดิจิตอล (Services) ด้วยระบบ Direct On Garment (DOG) และ จำหน่ายสินค้าเสื้อสำเร็จรูป (Products) พิมพ์ลาย ด้วยเครื่องพิมพ์ Digital Ink Jet ประสิทธิภาพสูง และหมึกที่พัฒนาเฉพาะจาก Kornit หนึ่งในผู้นำเครื่องพิมพ์ผ้าระดับโลก พร้อมทีมงานที่ใส่ใจให้บริการ และคุณภาพ ในราคาทื่สมเหตุสมผล

ตลาดอุตสาหกรรมสิ่งทอ หรือวงการแฟชั่น ที่มีการเปลี่ยนแปลง และ พัฒนาอย่างรวดเร็วจากเทคโนโลยีดิจิตอลเช่นกัน ทำให้นักออกแบบ ทั้งมือเก่า มือใหม่ มือสมัครเล่น มีโอกาสสร้างสรรค์ ออกแบบพัฒนาทั้งความคิดผลงานออกมาได้ง่ายรวดเร็ว และมากมาย ระบบ Digital Print - Direct on Garment (DOG) จึงเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามารองรับการสร้างสรรค์ และการพัฒนาอย่างรวดเร็วนี้ออกสู่ตลาด ผลงานออกแบบที่ถูกสร้างสรรค์ออกมา สามารถทำให้เกิดเป็นชิ้นงาน หรือสินค้า ลงบนเสื้อยืด ชิ้นผ้า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าอื่นๆ ได้ อย่างสวยงาม และตอบสนองความคิดของผู้ออกแบบได้อย่างรวดเร็ว

ด้วยเทคโนโลยีระดับ High End จาก Kornit หนึ่งในผู้นำการผลิตเครื่องพิมพ์ผ้า และหมึกระดับโลก เป็นเครื่องพิมพ์อุตสาหกรรมที่ดีที่สุด ที่สามารถเพิ่มคุณภาพงาน ลดความยุ่งยากของขั้นตอน และให้ผลงานที่มีรายละเอียดสูง และสีซับซ้อนได้เป็นอย่างดี

รับบริการ

Mixed media feedmore

profileImg
CMYK On Tshirt
ร้านสกรีน/พิมพ์เสื้อ