BlueBellFin

รู้จัก Dip Chip คืออะไร เมื่อพูดถึงการยืนยันตัวตนในการลงทะเบียนการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ หลายคนคงเคยได้ยินเรื่องของการทำ Dip Chip กันมาบ้าง แต่จะมีสักกี่คนที่เข้าใจจริงๆ ว่า DIP CHIP คืออะไร และมี...

6 likes0 commentsLINE VOOM