SCB Protect

3 วิถีการเงินที่ต้องเปลี่ยน หลัง COVID-19 โควิดทำให้หลายคนเรียนรู้แล้วว่าชีวิตไม่มีอะไรแน่นอน ผลกระทบที่สำคัญคือเรื่อง “เงิน” ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายที่โผล่มาแบบไม่ทันคิดจาก Work from home การลดวันทำ...

24 likes13 commentsLINE VOOM