Spiru4.me

สาหร่ายสไปรูลิน่าได้รับการยกย่องในระดับสากลว่าเป็นสุดยอดอาหารแห่งอนาคต องค์การสหประชาชาติ (United Nations) กล่าวว่า “สาหร่ายสไปรูลิน่าเป็นอาหารที่เหมาะสมที่สุดในอุดมคติของมนุษยชาติ (SPIRULINA: The...

5 likes0 commentsLINE VOOM