Spiru4.me

สาหร่ายสไปรูลิน่า หรือ สาหร่ายเกลียวทอง มีองค์ประกอบทางโภชนาการที่สำคัญต่อสุขภาพมากมาย ได้แก่ ปริมาณโปรตีนที่มีอยู่สูงถึงร้อยละ 60-70 พร้อมทั้งอุดมไปด้วยวิตามินหลากหลายชนิด และธาตุอาหารสำคัญหลายอย่า...

0 likes0 commentsLINE VOOM