Spiru4.me

วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ "มาฆะ" เป็นชื่อของเดือน ๓ มาฆบูชานั้น ย่อมาจากคำว่า "มาฆบุรณมี" แปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญ เดือน ๓ วันมาฆบูชาจึงตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ แต่ถ้าปีใด(เช่น ปี...

1 like0 commentsLINE VOOM