Spiru4.me

คุณภาพของโปรตีนเป็นตัวที่แสดงว่าโปรตีนนั้น ๆ ร่างกายสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากน้อยแค่ไหน 👩‍⚕️ ยิ่งร่างกายสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มาก แปลว่าเป็น โปรตีนที่มีคุณภาพสูง ✨ ✨ ✨ ☘️สาหร่ายสไปรูลิน่าสามารถ...

0 likes0 commentsLINE VOOM