IMPANI STYLE

Friends 730

Design from PaKaoMa

My Profile

video

เพื่อต่อยอดธุรกิจทอผ้าพื้นเมืองของครอบครัวมายาวนานกว่า 40 ปี โดยปรับสีและลวดลายของ “ผ้าขาวม้า” ให้ดูทันสมัยน่าใช้งานมากยิ่งขึ้น ในการใช้งานแบบดั่งเดิม และนำมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับการใช้ชีวิตประจำวัน เป็นคอลเลกชั่นของเราภายใต้ชื่อแบรนด์ IMPANI

สินค้าของเราSee more

฿180"Pa-Kao-Ma" Collection 2022

#ผ้าขาวม้า อิมปานิ สีและลายปี 2565 ชุดที่ 1

Delivery (store)
฿160Scarf "Pa-Kao-Ma" 2022

#ผ้าพันคอ อิมปานิ สีและลาย ปี 2565 ชุดที่ 2

Delivery (store)

Mixed media feedSee more

Social media

Follow us on social media

Country or region: Thailand