AI GEN

เทคโนโลยี AI สามารถคำนวณอายุสมองโดยใช้เครื่องมือ EEG ราคาประหยัด 🧠 . เมื่อคนเราอายุมากขึ้น สมองของเราก็เสื่อมสภาพตามกาลเวลาเช่นกัน แต่หากสมองของเรานั้นมีอายุการทำงานแก่ก่อนวัย ก็มีโอกาสที่จะเกิดโรค...

1 like0 commentsLINE VOOM