นาดีดี.คอม

Friends 8,955

www.na-dd.com

Social media

Follow us on social media

สินค้าโปรโมชั่น

฿380อีมา-เอ็กซ์ 1 Kg.

ชื่อสามัญ :อีมาเมกตินเบนโซเอต (emamectin benzoate) สารสำคัญ :5% WG ประโยชน์ ใช้ป้องกันและกำจัดหนอนข้าวโพด หนอนม้วนใบข้าวหรืใบขาว หนอนกออ้อย หนอนม้วนใบ หนอนเจาะ หนอนใย หนอนกระทู้ อัตราแนะนำใช้ : 10กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นเมื่อพบการระบาด 1 กล่อง ขนาด 100 กรัม ใช้ได้ 1 ถัง 200 ลิตร

฿280ไซแอม บิวทาคลอร์ 1 L.

รายละเอียดสินค้า คุมเลน คุมเปียก ไซแอมบิวทาคลอร์ 1000x18 ขวด บิวทาคลอร์ 60% (มีเซฟเฟนเนอร์) ในนาข้าว ข้าวไม่แดง ไม่หงิก ไม่งัน ประโยชน์ :ใช้ก่อนวัชพืชงอก (pre-emergence) ในข้าวนาหว่านน้ำตม เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทในแคบ เช่น หญ้าข้าวนา หญ้านกสีชมพู และหญ้าดอกขาว วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักปอดนา เทียนนา วัชพืชประเภทกก หนวดปลาดุก และกก ขนาดวิธีใช้ :ใช้อัตรา 50-60 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังหว่านข้าว 4 วัน และทดน้ำเข้านาหลังพ่นสารแล้ว 2-3

Country or region: Thailand