Keyence Thailand

Friends 35,462

คีย์เอ็นซ์

จัดจำหน่ายเซนเซอร์ เครื่องมือวัด และอุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพ พร้อมให้บริการนำเสนอโซลูชันในการปรับปรุงกระบวนการผลิตสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

Our ProductsSee more

เซนเซอร์ (Sensor)

เซนเซอร์สำหรับการประยุกต์ใช้งานแบบอเนกประสงค์ เช่น การตรวจสอบมี/ไม่มีและความแตกต่างของชิ้นส่วน, สี พื้นผิว, เช่น โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์, ไฟเบอร์ออปติกเซนเซอร์, เลเซอร์เซนเซอร์, โพสิชันนิ่งเซนเซอร์, วิชันเซนเซอร์ และ พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์

เซนเซอร์สำหรับกระบวนการ

เซนเซอร์สำหรับตรวจสอบกระบวนการของอุปกรณ์ เช่น แรงดันและการไหล เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ และ เครื่องบันทึก

เครื่องมือวัด(Measuring Tools)

เซนเซอร์วัดระยะ วัดตำแหน่ง ความแม่นยำสูงแบบไม่สัมผัส เช่น เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์ 1D/2D, ออปติคัลไมโครมิเตอร์, เลเซอร์สแกนไมโครมิเตอร์, อินดักทีฟดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์, เซนเซอร์วัดระยะแบบสัมผัส / LVDT

วิชันซิสเต็ม (Vision System)

ระบบการตรวจสอบอัตโนมัติและการระบุชิ้นส่วนโดยใช้เครื่องอ่านโค้ดและวิชันซิสเต็มหลากชนิด

เครื่องอ่านโค้ดแบบ 1D/2D

เครื่องอ่านโค้ดสำหรับใช้ในสายพานการผลิต ทั้งแบบติดตั้ง ด้วยประสิทธิภาพการอ่านโค้ดความเร็วสูง และ อัลกอริธึมการแก้ไขโค้ดให้ถูกต้องในตัวจะช่วยให้อุปกรณ์สามารถอ่านโค้ดได้อย่างไม่น่าเชื่อ

เทอร์มินัลพกพา Handheld Reader

เครื่องอ่านโค้ด 1D/2D ORC ตัวเลข หนังสือ ฟังก์ชันโฟกัสอัตโนมัติความเร็วสูงในตัว ที่ช่วงการอ่านที่กว้างเป็นพิเศษและพร้อมฟังก์ชันที่ช่วยให้ทำงานได้ด้วยมือเดียว

Country or region: Unspecified