ปภ. รับแจ้งเหตุ 1784

🔶ช่วงฤดูฝนหลายพื้นที่มีฝนตกหนักและฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดอุทกภัยสร้างความเสียหาย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน การเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและเรียนรู้การปฏิบัติตนอย่างถูกวิธี จะช่วยให้สามารถดำเนินชีวิตไ...

5 likes0 commentsLINE VOOM