REGPKRU

📅 กำหนดการรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 (รุ่น 64) ติดต่อรับตามวันเวลาที่แจ้ง ณ อาคารเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 1 ✅ สิ่งที่ต้องเตรียมมา : บัตรประจำตัวประชาชน (นำมาแสดงเพื่อรับบัตร และเปิดบัญชีธนา...

1 like0 commentsLINE VOOM