REGPKRU

รายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ตรวจสอบรายชื่อ: https://bit.ly/G-r6y64 รับหลักฐานการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ณ งานทะเบียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหา...

1 like0 commentsLINE VOOM