Vichai Trading 1983

Friends 348

Mixed media feed

โปรเจ็ค

อาคารกิติยาคาร

“กิติยาคาร” อาคารแห่งใหม่ที่ได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชธิดาองค์โตในพระบาทสมเด็กพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

โรงแรมคาร์ลตัน กรุงเทพฯ

โรงแรมคาร์ลตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท (Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit) เป็นโรงแรมในเครือคาร์ลตันโฮเทล จากประเทศสิงคโปร์ กับการมาเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทย

บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ

Bangkok Aviation Fuel Services PCL หรือชื่อย่อว่า BAFS ผู้ให้บริการระบบจัดเก็บและเติมน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง สมุย สุโขทัย และตราด

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.) เป็นหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

SE Asia Center (SEAC)

ศูนย์พัฒนาผู้นำและผู้บริหารระดับสูง ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการด้านการศึกษา และการฝึกอบรม โดยให้บริการเช่าห้องประชุมเพื่อการอบรมพัฒนาศักยภาพ ให้แก่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ

Country or region: Thailand