MorDee

#โมโหหิว 😤 อาการปกติที่ต้องเข้าใจ หรือว่ามีความผิดปกติอะไรซ่อนอยู่ ❓ 🍚 อาการโมโหหิวเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่า “ความหิวโหย” นี่เรื่องจริงนะไม่ได้พูดเล่น และใช่ว่าเรื่องนี้จะเป็นกันทุกคน ซึ่งที่มาที่...

0 likes0 commentsLINE VOOM