MorDee

💊 5 เรื่องต้องรู้ เพื่อการกิน #ยาคุม อย่างปลอดภัย ยาคุมกำเนิดชนิดรับประทาน ช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ถึง 99% แต่จะใช้ยังไงให้ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด? วันนี้แอปฯ หมอดี มีข้อควรรู้ดี ๆ ในกา...

0 likes0 commentsLINE VOOM