โนบูโร มั่ง-มี-สุข

ฝ่ายบุคคลคือตัวแปรสำคัญที่ช่วยให้พนักงาน อยู่ดี กินดี และทำให้โครงการของเรามีประสิทธิภาพ ยิ่งฝ่ายบุคคลที่ต้องการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของพนักงาน . คุณเพ็ญนภา อุ่นพินิจ (คุณแอน) พนักงานฝ่ายบุคคล จากบริษ...

1 like0 commentsLINE VOOM