โนบูโร มั่ง-มี-สุข

หลักธรรมกับการจัดการหนี้ . มีหลักธรรมในทางพุทธศาสนาที่สามารถปรับใช้กับเรื่องแก้หนี้ วันนี้จะจะมาเล่าให้ฟังคือ ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ ไม่ว่าจะนับถือศาสนาไหน ก็สามารถประยุกต์หลักการนี้ได้นะ . ค...

2 likes0 commentsLINE VOOM