กาดหลวงร้อยใจรักษ์

Friends 312

ตลาดชุมชน

งานประเพณีปีใหม่

25 มกราคม 2566
งานประเพณี "วันขึ้นปีใหม่ร้อยใจรักษ์" สืบสานวัฒนธรรมชนเผ่า
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่หล่อหลอมรวมกันอยู่ในพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์ ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ มากกว่า 9 ชนเผ่า อาทิเช่น ชาวลีซอ ชาวไทใหญ่ ชาวไทลื้อ ชาวลาหู่แดง ชาวลาหู่ดำ ชาวอาข่า ปกาเกอะญอ ชาวปาดอง และชาวมูเซอดำ
ในช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปี ชาวไทยภูเขาทุกชนเผ่าต่างขะมักเขม้นและมีความสุขกับการเตรียมงานรื่นเริงของพวกเขา นั่นคือ งานเทศกาลปีใหม่ ที่ถือว่าเป็นวันพักผ่อนประจำปีที่ทุกคนในเผ่าต่างๆ จะได้มีโอกาสมาพบปะ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ซึ่งกันและกัน
ในปีนี้โครงการร้อยใจรักษ์ร่วมกับหน่วยงานในอำเภอแม่อาย และชาวบ้าบชนเผ่าต่างๆ พร้อมใจกันในการจัดงานปีใหม่และยังเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวชมและร่วมกิจกรรมพื้นถิ่นต่างๆ ได้อีกด้วย
นอกจากจะได้พบกับการแต่งการประจำเผ่าที่มีความสวยงามและแปลกตาแล้ว ยังมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ
- การแสดงชนเผ่า: เต้นลีซู ระบำชาวเขา ฟ้อนไทใหญ่ เต้นจะคึ
- การแสดงโชว์ชุดประจำชนเผ่า
- ตลาดชนเผ่า

การเดินทาง :
- จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้ทางหลวงหมายเลข 107 สายเชียงใหม่-ฝาง ผ่านอำเภอ แม่ริม-แม่แตง-เชียงดาว-ไชยปราการ-ฝาง ถึงบ้านท่าตอน อำเภอแม่อาย (สะพานข้ามแม่น้ำกก) ต่อเนื่องยังทาง หลวงหมายเลข 1089 สายแม่จัน – ฝาง
- จากตัวเมืองเชียงรายใช้ทางหลวงหมายเลข 1089 สายแม่จัน – ฝาง
📍พิกัด : กาดหลวงร้อยใจรักษ์ Roi Jai Rak Market,Chiang Mai.
https://maps.app.goo.gl/jSeoSLjjn2etaC966
ติดต่อสอบถามข้อมูล: 063-6632966

Social media

Follow us on social media

Country or region: Thailand