BSS EQUIPMENT

Friends 27
  • น้ำยาทำความสะอาด
  • Thu 08:00 - 17:00
  • Free call
  • https://bss-equipment.com
  • 10250 Bangkok Metropolis 420/59 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

Mixed media feed

ข้อมูลmore

video

จำหน่าย น้ำยาล้างคราบน้ำมัน คราบจารบี คราบกาว คราบสกปรก, น้ำยาลอกสีพลาสติก ลอกสีโลหะ, น้ำยาลอกสีสูตรน้ำ, น้ำยาแยกกากสีแยกสารแขวนลอย, เอทิลแอลกอฮอล์, น้ำยาลดฟอง ฯลฯ

ดูสินค้าเพิ่มกด➡️👉more

profileImg
BSS EQUIPMENT
น้ำยาทำความสะอาด