RERU Official

โค้งสุดท้าย ของการรับนักศึกษาเพี่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี รอบรับตรง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 จะสิ้นสุดวันที่ 7 ม.ค.66 นี้ อ่านรายละเอียดได้ที่ https://aca...

0 likes0 commentsLINE VOOM