RERU Official

อว.ส่วนหน้า จังหวัดร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา