Next Connect

☀️ ร้อนนี้ต้องมีตัวช่วย! ชาวไบค์เกอร์ที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์กลางแจ้งเป็นประจำทุกวัน คงจะสัมผัสได้ถึงความร้อนที่สูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในช่วงเวลา 14:00 – 16:00 น. ที่อากาศจะมีความร้อนจัดจนอาจถึงขั้นส่งผ...

11 likes2 commentsLINE VOOM