ฌกส.สาธารณสุขยโสธร

เปิดรับสมัครสมาชิกปี 2565!
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สาธารณสุขยโสธรเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป อายุ 20 – 65 ปีบริบูรณ์
ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2565 –30 พฤศจิกายน 2565 อ่านรายละเอียด >> https://bit.ly/3idcTVO