สื่อบันเทิงครบวงจร ภายใต้แนวคิด “มากกว่าดารา ยิ่งกว่าบันเทิง” ปัจจุบันครบปีที่ 14 อย่างเต็มตัว และพร้อมที่จะก้าวสู่ปีที่ 15 อย่างต่อเนื่องในฐานะสื่อบันเทิง คุณภาพ นำเสนอข่าวสารผ่านทั้ง หนังสือพิมพ์, โทรทัศน์, เว็บไซต์ และโซเชียลมีเดีย (facebook, twitter, instagram), youtube รวมไปถึงช่องทาง Line Official อีกหนึ่งช่องทางใหม่ล่าสุด ในการติดตามข่าวสารบันเทิงแบบใกล้ชิดผู้อ่านมากขึ้น