The Zign Hotel

โรงแรม เดอะ ซายน์ ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต ❤️ ในวันที่พุธที่ 27 กันยายน 2565 (พรุ่งนี้) เวลา 09.00 – 12..00 น. ณ โรงแรม เดอะ ซายน์ (ล๊อบบี้ของอาคาร B) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 038 - 909 800 #t...

0 likes0 commentsLINE VOOM