EZhammock

“Champagne” ของขวัญแห่งความสุขจากพระเจ้า ผมได้มีโอกาสไปอ่านบทความเกี่ยวกับแชมเปญ และ สัมภาษณ์ทางคุณพีท ผู้ออกแบบและเจ้าของ EZhammock ถึงที่มาของ “Champagn Sofa”ว่ามีความพิเศษและเกี่ยวข้องกับแชมเปญอ...

0 likes0 commentsLINE VOOM