NKBKConnext

เรียน ผู้เข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 26 ธันวาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด กรุณาโหลด app ไทยชนะ หรือสแกน Qr code เช็คอิน ก่อนเข้าร่วมงานประชุม/เลือกตั้ง และ สแกน Qr code เช็คเอา...

0 likes0 commentsLINE VOOM