ITC

วันอาสาฬหบูชา วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ----------------- เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนา เป็นครั้งแรก โดยแสดงปฐมเทศนา อันได้แก่ “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” และเกิดมีสาวกรูปแรกขึ้น ถือเป็นวันแรกที่มี ...

0 likes0 commentsLINE VOOM