ITC

วันเข้าพรรษา วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ . เป็นวันที่พระภิกษุเริ่มการอธิษฐานอยู่ประจำในวัดหรือเสนาสนะ ที่คุ้มแดดคุ้มฝนได้แห่งหนึ่งโดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น ตลอด ๓ เดือนในฤดูฝน เพื่อไม่ให้พระสงฆ์จาริกไปเหยียบย...

0 likes0 commentsLINE VOOM