รพ.เอกชล ชลบุรี

Friends 17,483

ทำความรู้จักเราหน่อย

โรงพยาบาลเอกชล ก่อตั้งเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2521 อยู่คู่กับชาวชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง มามากกว่า 40 ปี มีความมุ่งมั่นพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง จนมีบริการทางการแพทย์ครบถ้วน และทัดเทียมกับโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในกรุงเทพฯและเพื่อ "เป็นโรงพยาบาลคุณภาพด้วยบริการสุขภาพที่เป็นเลิศภายในปี พ.ศ. 2562 "

คลินิกหัวใจ

"เราดูแลหัวใจของคุณ ด้วยหัวใจของเรา" คลินิกโรคหัวใจ โรงพยาบาลเอกชล ให้บริการตรวจรักษา, ให้คำแนะนำผู้ป่วยโรคหัวใจทุกประเภท และผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบหลอดเลือด ทุกชนิด เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ลิ้นหัวใจผิดปกติ หัวใจเต้นผิดปกติ ฯลฯ ทำการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีอันทันสมัย (Noninvasive investigation) เช่น EST, Echocardiogram เป็นต้น โดยแพทย์อายุรกรรมหัวใจ ที่จะแปรผลการตรวจอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทีมพยาบาล ที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญ ในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ ครบครันด้วยอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์พร้อมที่จะให้บริการท่านได้ตลอดเวลา

อายุรกรรมทั่วไป

โรงพยาบาลเอกชล พร้อมดูแลรักษาผู้สูงอายุ ด้วยทีมแพทย์สาขาอายุรกรรมทั้ง Full-time และ Part-time มากประสบการณ์กว่า 20 ท่าน ทั้งด้านโรคทั่วไปและสาขาเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ คลินิกอายุรกรรมทั่วไป (General Medicine Clinic) คลินิกอายุรกรรมทั่วไป โรงพยาบาลเอกชล พร้อมให้บริการตรวจรักษาสุขภาพกับผู้ป่วยที่มีความเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ทั้งเรื้อรังและเฉียบพลัน โดยมีเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพสูงรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านอายุรศาสตร์สาขาต่างๆ มีประสบการณ์และความชำนาญในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางด้านอายุรกรรม และหากวินิจฉัยเบื้องต้นแล้วต้องส่งผู้ป่วยรักษาเฉพาะทางของโรคนั้นๆ ทางแผนกอายุรกรรม ได้จัดเตรียมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อให้การบริการได้อย่างมีคุณภาพรวมถึงทีมพยาบาล พร้อมให้บริการด้านคำปรึกษาปัญหาสุขภาพทั่วไป คำแนะนำรวมไปถึงการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ

คลินิกหูคอจมูก

คลินิก หู คอ จมูก (Ear Nose Throat Clinic) คลินิก หู คอ จมูก ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาปัญหาทางด้านหู คอ จมูก รวมถึงโรคไซนัส ภูมิแพ้ ผู้ที่มีอาการนอนกรน อาการเวียนศีรษะ ซึ่งเกิดจากภาวะน้ำในหูไม่เท่ากัน และมีปัญหาด้านการได้ยิน ด้วยเครื่องมือตรวจที่ทันสมัย พร้อมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหู คอ จมูก แพทย์ประจำ แพทย์ที่ปรึกษาของโรงพยาบาล

Country or region: Thailand