โรงพยาบาลเอกชล พร้อมดูแลรักษาผู้สูงอายุ ด้วยทีมแพทย์สาขาอายุรกรรมทั้ง Full-time และ Part-time มากประสบการณ์กว่า 20 ท่าน ทั้งด้านโรคทั่วไปและสาขาเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ คลินิกอายุรกรรมทั่วไป (General Medicine Clinic) คลินิกอายุรกรรมทั่วไป โรงพยาบาลเอกชล พร้อมให้บริการตรวจรักษาสุขภาพกับผู้ป่วยที่มีความเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ทั้งเรื้อรังและเฉียบพลัน โดยมีเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพสูงรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านอายุรศาสตร์สาขาต่างๆ มีประสบการณ์และความชำนาญในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางด้านอายุรกรรม และหากวินิจฉัยเบื้องต้นแล้วต้องส่งผู้ป่วยรักษาเฉพาะทางของโรคนั้นๆ ทางแผนกอายุรกรรม ได้จัดเตรียมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อให้การบริการได้อย่างมีคุณภาพรวมถึงทีมพยาบาล พร้อมให้บริการด้านคำปรึกษาปัญหาสุขภาพทั่วไป คำแนะนำรวมไปถึงการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ