"เราดูแลหัวใจของคุณ ด้วยหัวใจของเรา" คลินิกโรคหัวใจ โรงพยาบาลเอกชล ให้บริการตรวจรักษา, ให้คำแนะนำผู้ป่วยโรคหัวใจทุกประเภท และผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบหลอดเลือด ทุกชนิด เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ลิ้นหัวใจผิดปกติ หัวใจเต้นผิดปกติ ฯลฯ ทำการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีอันทันสมัย (Noninvasive investigation) เช่น EST, Echocardiogram เป็นต้น โดยแพทย์อายุรกรรมหัวใจ ที่จะแปรผลการตรวจอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทีมพยาบาล ที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญ ในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ ครบครันด้วยอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์พร้อมที่จะให้บริการท่านได้ตลอดเวลา