NakeeThailand

วันมาฆบูชา วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันที่พระภิกษุ 1,250 รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย พระพุทธเจ้าทรงกระทำวิสุทธิอุโบสถ ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ซึ่งเราถือกันว่า เป็น คำสอนอันเป็นหัวใจขอ...

1 like0 commentsLINE VOOM