moonler

Friends 305

Mixed media feedmore

CHAIR & LOUNGE

PHAKA chair฿7,500

เก้าอี้ผกาว่าด้วยเรื่องราวของการตามหาโครงสร้างที่สามัญที่สุด อันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ในพื้นฐานของการเป็นเก้าอี้ที่ดีตัวหนึ่ง เพื่อนำหลักคิดเหล่านั้นมาสร้างเป็นความงามที่บริสุทธิ์ จนอาจเรียกได้ว่าเมื่อเราตามหาสัดส่วนที่ดีที่สุดของเก้าอี้จนเจอ เราก็จะพบอัตราส่วนทองคำของเก้าอี้ ทั้งในด้านการคำนวนระยะทางองค์ประกอบต่างๆ และในด้านความงดงามทางสายตา มันคือความต้องการในการแสดงแก่นแท้ทางจิตวิญญาณของวัตถุที่ถูกออกแบบและสร้างสรรค์ขึ้นมาโดยฝีมือมนุษย์ อันแฝงตัวเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตประจำวันของเรา เพื่อให้เราได้ชื่นชมความธรรมดาเหล่านั้น. ขนาด (มิลลิเมตร) W:572 D:462 H:765

Delivery (store)
KENA chair฿9,000

KENA chair, designed by RATTHEE PHAISANCHOTSIRI - ความกำกวมระหว่างการเป็นงานออกแบบหรือเป็นศิลปะ ดูจะเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงอยู่บ่อยครั้ง ในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 ไม่ว่าจะด้วยรูปทรง หรือแนวคิดของผลงาน Kena Collection ถูกออกแบบขึ้นเพื่ออุทิศให้กับผลงานที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น ด้วยภาษาที่มีความก่ำกึ่งระหว่างการเป็นเฟอร์นิเจอร์เพื่อตั้งโชว์ หรือการเป็นปฎิมากรรมที่ใช้งานได้ เพื่อเติมเต็มช่องว่างที่อยู่ในบริบทของการใช้ชีวิตให้มีความหมายมากขึ้น. ขนาด (มิลลิเมตร) W:590 D:540 H:750

Delivery (store)
LUNAR chair฿9,500

LUNAR chair ขนาด (มิลลิเมตร) W:430 D:460 H:780

Delivery (store)
PHAKA lounge฿17,500

นอกเหนือไปจากการเชิดชูความเรียบง่ายทางโครงสร้างที่สามัญ กับความต้องการในการแสดงแก่นแท้ทางจิตวิญญาณที่มีอยู่ในตัววัตถุ Phaka lounge คือการต่อยอดคุณค่าความหมายนั้นให้ขยายจักรวาลออกไปให้ไกลขึ้น ด้วยการเพื่มเติมองค์ประกอบอื่นๆ ที่ไม่ได้ลดทอนสมดุลเดิมลงไป กับการคงไว้ซึ่งปีกของไม้ของที่เท้าแขน และการเพิ่มเติมเทคนิคการสาน ทำให้ภาพรวมของงานมีความนุ่มลึก และคมคายมากขึ้น. ขนาด (มิลลิเมตร) W:795 D:602 H:696

Delivery (store)

STOOLmore

BUACHEEN stool฿3,500

สตูมินิมอลที่ลดทอนทุกองค์ประกอบ จนเหลือเพียงโครงสร้างอันจำเป็นที่สุดสำหรับการสร้างชิ้นงานขึ้นมา โดยให้ความสำคัญกับคุณสมบัติของวัสดุ และการผสมผสานเหล็กกับไม้เข้าด้วยกัน เมื่อโครงสร้างของขาปราศจากเส้นสายอันไม่จำเป็นเพื่อไม่ให้รบกวนสายแล้ว วัตถุก็จะหลอมรวมเข้าไปกับพื้นที่ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างลงตัว จนสร้างเป็นความงามสัมบูรณ์ขึ้นมา. ขนาด (มิลลิเมตร) W:430 D:270 H:450 W:430 D:292 H:630 W:450 D:320 H:760

Delivery (store)
PEBBLE stool 01฿8,500

PEPBLE stool 01 ขนาด (มิลลิเมตร) W:375 D:362 H:450

Delivery (store)

BENCHESmore

WALEE bench฿29,000

ด้วยการนำชิ้นส่วนหัวไม้เล็กๆที่มีรอยแตก ที่ปกติจะถูกตัดทิ้งไประหว่างการแปรรูปไม้ มาประกอบเข้าด้วยกัน ทำให้ชิ้นงานเกิดเอกลักษณ์ความงามที่มีความเฉพาะตัว ซึ่งเมื่อชิ้นส่วนเล็กๆเหล่านี้อยู่รวมกัน ก็จะทำให้เกิดเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่จนสามารถนำมาสร้างเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้ และยังสามารถต่อเติมขนาดให้ยาวออกไปได้เรื่อยๆ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ในหลากหลายสเกล

Delivery (store)
SALMON bench฿22,000

ม้านั่งที่เกิดขึ้นจากการผ่าท่อนซุงเพียงท่อนเดียวอย่างปราณีต เสมือนช่างทำซูชิกำลังแร่ปลา ที่ต้องอาศัยทักษะที่ถูกฝึกฝนมาอย่างยาวนาน โดยท่อนซุง 1 ท่อนนั้น ถูกชำแหละออกไปเป็น 2 ส่วนหลัก เพื่อทำเป็นพื้นนั่ง และ 8 ย่อย สำหรับสร้างเป็นขาของม้านั่ง ที่มีความสมมาตรกัน และรูปทรงที่เรียบง่าย แต่ยังเก็บแก่นแท้และภาพความงดงามของวัสดุต้นทางเอาไว้ได้ ซึ่งเป็นการแสดงความเคารพของช่างฝีมือที่มีต่อวัสดุ ได้อย่างถ่อมตนที่สุด.

Delivery (store)

TABLEmore

PANNA table

The Panna table brings new perspectives to typical wood-slab tables. With wood slabs placed in the middle, creating wave-like patterns, the table presents itself as a new form of beauty.

MESA table

Aesthetics is not absolute but is a subjective interpretation of an individual’s experiences. The Mesa Collection presents another perspective of beauty which abandons formality. Asymmetric surface, shapes, and features create a more natural form, representing imperfection of the natural world. This furniture piece is therefore perfect to be used in settings that requires flexibility.

LOW & SIDE TABLES

MESA low table฿31,500

Aesthetics is not absolute but is a subjective interpretation of an individual’s experiences. The Mesa Collection presents another perspective of beauty which abandons formality. Asymmetric surface, shapes, and features create a more natural form, representing imperfection of the natural world. This furniture piece is therefore perfect to be used in settings that requires flexibility.

Delivery (store)
SALMON side table฿7,500

เกิดขึ้นจากการผ่าท่อนซุงเพียงท่อนเดียวอย่างปราณีต เสมือนช่างทำซูชิกำลังแร่ปลา ที่ต้องอาศัยทักษะที่ถูกฝึกฝนมาอย่างยาวนาน โดยท่อนซุง 1 ท่อนนั้น ถูกชำแหละออกไปเป็น 2 ส่วนหลัก เพื่อทำเป็นพื้นนั่ง และ 8 ย่อย สำหรับสร้างเป็นขาของม้านั่ง ที่มีความสมมาตรกัน และรูปทรงที่เรียบง่าย แต่ยังเก็บแก่นแท้และภาพความงดงามของวัสดุต้นทางเอาไว้ได้ ซึ่งเป็นการแสดงความเคารพของช่างฝีมือที่มีต่อวัสดุ ได้อย่างถ่อมตนที่สุด.

Delivery (store)

SHELVES

DARAKORN shelf

A great deal of time was spent considering the best way to cut wood without wasting its unique beauty. After careful consideration, this wood piece maintains its essential values by combining natural-shaped wood with simple pieces, creating a shelf for which the strength of the middle piece supports the whole structure. When an object is placed on the shelf, the individual’s perception of beauty is revealed. The Darakorn shelf is like a picture frame magnifying beauty of materiality where the designer combines natural beauty and spiritual humility.

MESA shelf

Aesthetics is not absolute but is a subjective interpretation of an individual’s experiences. The Mesa Collection presents another perspective of beauty which abandons formality. Asymmetric surface, shapes, and features create a more natural form, representing imperfection of the natural world. This furniture piece is therefore perfect to be used in settings that requires flexibility.

SIAM bookshelf

ชั้นวางหนังสือ "สยาม" เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันของสองแบรนด์ผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นจากเชียงใหม่ ระหว่างมูนเลอร์และสยามศิลาดล โดยการนำวัสดุพื้นถิ่นอย่างศิลาดล เข้ามาอยู่ในงานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้จามจุรี ซึ่งมีแนวคิดมาจากภาพจำของการพบเห็น "แจกันเซรามิก" ที่วางโชว์อยู่บนชั้นวางของที่ถูกทำขึ้นจากไม้" หรือบางครั้งก็เป็น "ถ้วยเซรามิก" ที่ถูกจัดวางเพียงเพื่อแสดงความงามของมันเพียงอย่างเดียว โดยที่ถ้วยไม่ได้ทำหน้าที่เพื่อการใส่น้ำ Siam จึงเปรียบเหมือนภาพถ่ายที่บันทึกภาพความงามเหล่านั้นลงไปในเฟอร์นิเจอร์ โดยมองว่าถ้าเซรามิกถูกออกแบบขึ้นมาโดยตั้งใจให้เป็นส่วนหนึ่งของเฟอร์นิเจอร์แล้ว คงจะทำให้ขั้นหนังสือธรรมดาได้ก่อเกิดคุณค่าที่มากขึ้น จึงเป็นที่มาของชั้นหนังสือจากไม้จามจุรี ซึ่งมีที่คั่นหนังสือกับแจกันเป็นศิลาดล ที่สามารถจัดเรียงสลับไปมาได้. ขนาด (มิลลิเมตร) W:1790 D:300 H:1200

AERO shelf

AERO shelf ขนาด (มิลลิเมตร) W:2300 D:395 H:1005

PARTITIONS/LIGHTING

ITAS Partition

ITAS Partition

GROOVE floor lamp

ไอเดียการออกแบบของโคมไฟ Groove คือการสร้างแพทเทิร์นลงไปบนไม้ที่เข้าฉากกันอย่างธรรมดา ด้วยการผ่าด้านสันไม้ออก ทำให้เกิดช่องแสงที่สร้างจังหวะให้กับตัวผลงานได้อย่างมีมิติ และสร้างบรรยากาศของพื้นที่ให้ดูมีชีวิตชีวา.

Country or region: Thailand